เกี่ยวกับเรา

ภายใต้การบริหารของ “บัดดี้ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินกิจการในหลากหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, ผับ และร้านอาหาร สามารถนำมาซึ่งรอยยิ้มของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากว่าสิบปี อันนับเป็นความสำเร็จของบัดดี้ กรุ๊ป เราได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเชื่อในการให้บริการที่ดี และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน และเรายังคงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสุขของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

" บัดดี้ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเราเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้า ถ้าคนไทยทุกคน ปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยใจบริการ "

 

http://www.buddygroupthailand.com/th/our_business